SOURCING

Dagligen ställs organisationer inför överväganden om man ska köpa eller själv producera delar av verksamheten eller funktioner som ingår i organisationens processer. Att betala externa organisationer för att sköta delar av verksamheten brukar benämnas out/sourcing.

Det finns naturligtvis flera definitioner av outsourcing men kortfattat handlar det om att en organisation lägger ut en funktion eller en del av verksamheten till en annan organisation.


Ibland används begreppet offshoring för att beteckna fenomenet när en organisation flyttar exempelvis produktion av varor eller tjänster, utveckling eller drift utomlands.

 

En förutsättning för att lyckas med relationer är att inse hur viktiga de är. Det gör de flesta förr eller senare, inte minst när
de upptäcker att inte ens ett mycket detaljerat avtal har kunnat styra i den utsträckning man trott från början.

Det är alltså mycket viktigt att inte tro att sourcing bara handlar om att hitta en bra leverantör. Det handlar lika mycket
om att bygga ett förhållande som ständigt måste underhållas för att det ska fungera i längden. Lite som ett äktenskap.

 

Att gå in i en sourcingrelation är en stor ansträngning och inte helt lätt att ta sig ur. Även om ett specifikt avtal
inte lever längre än några år, varar relationen ofta betydligt längre. De initiala faserna i relationen är mycket viktiga, men
det stora arbetet handlar alltså om att hantera den långsiktiga relationen.

 

När upphandlingen är klar och valet är gjort, när modellerna står klara och avtalet är skrivet, det är då det riktiga
jobbet börjar. Det är då man kan börja ställa krav på varandra. Och det är i fortsättningen, i det löpande arbetet, som de stora
volymerna ligger, både vad gäller insatser, resurser och resultat. Precis som i andra förhållanden är ofta dålig kommunikation,
eller brist på kommunikation, orsaken till många problem – att man missförstår och går förbi varandra, att man inte
tar hänsyn till olika företagskulturer med mera. Det är problem som kan bli dyra i längden.